-

BCM95719N1905C

  • BCM95719N1905C
  • image of Ethernet module>BCM95719N1905C
BCM95719N1905C
Ethernet module
Broadcom
以太网模块
-
120
YES
: 120

1

2922.669

2922.669

10

2740.2841

27402.841

20

2602.9956

52059.912以太网模块 N41T 5719 4x 1G OCP 3.0 RJ45 Generic

TYPEDESCRIPTION
产品
端口数量
数据速率
接口类型
电源电压-最小
电源电压-最大
最小工作温度
最大工作温度

captcha

13798512083

2145630@qq.com

点击这里给我发消息
0