-

BCM53426A0KFSBG

  • BCM53426A0KFSBG
  • image of Ethernet module>BCM53426A0KFSBG
BCM53426A0KFSBG
Ethernet module
Broadcom
以太网模块
-
100
YES
: 100

308

1361.6824

419398.1792以太网模块 20x1G + 4x10G Switch, w/ CPU

TYPEDESCRIPTION
产品
端口数量
数据速率
接口类型
电源电压-最小
电源电压-最大
最小工作温度
最大工作温度

captcha

13798512083

2145630@qq.com

点击这里给我发消息
0